Privacy Verklaring

WIJ VINDEN UW PRIVACY BELANGRIJK

Zwart Techniek vindt uw privacy belangrijk en daarom vinden wij dat u goed moet kunnen nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet voor welk doel Zwart Techniek persoonsgegevens verwerkt en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

VERWERKING VAN GEGEVENS

Wij verzamelen en bewaren gegevens die u op onze website (https://www.zwarttechniek.nl) invoert of die u op een andere wijze aan ons/ door ons ingeschakelde derden verstrekt, wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • gegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van de Zwart Techniek diensten;
 • gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u met ons contact opneemt op info@zwarttechniek.com;
 • informatie die wij verzamelen met behulp van cookies;
 • aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media, websites of diensten van derden;

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zwart Techniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze persoonsgegevens verwerken we automatisch:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Serviceprovider waarmee u toegang hebt

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING.

U heeft altijd de mogelijkheid om aan Zwart Techniek te vragen welke persoonsgegevens met betrekking tot u in het gegevensbestand van Zwart Techniek zijn opgeslagen. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar het correspondentie adres van Zwart Techniek.

Wanneer u van mening bent dat persoonsgegevens niet (langer) juist dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, kunt u Zwart Techniek verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar het correspondentieadres van Zwart Techniek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, verbetering of verwijdering, door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zwart Techniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.